– Neste år har jeg ti år som lakselusspyttforsker, fortalte Aina-Cathrine Øvergård under første dag av lusekonferansen til FHF i Trondheim sist onsdag.

Der presenterte hun forskningen hun og teamet ved lakselussenteret ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB) har gjort, med det mål om å se hvorvidt man en gang kan benytte lakselusens spytt til å lage en vaksine.

– Det vi ville finne ut var om det fantes et «nøkkelprotein» som vi kan bruke i en vaksine som vil gjøre laksen i stand til å indusere en beskyttende immunrespons, sier hun til IntraFish.