Et virus som forekommer i oppdrett i det kanadiske området Birish Columbia overføres lettere til villfisk enn man har tidligere trodd, ifølge en ny studie. Den