Om lakselus ikke er et problem nok i seg selv, så har avlusningsmetodene skapt utfordringer også. Ofte fører det til dårligere fiskevelferd og i verste fall død. I fiskehelserapporten for 2022 ble det slått fast at antall medikamentfrie avlusninger var i 2022 høyere enn noensinne.

Termisk og mekanisk avlusning dominerte av de metodene. Forskere ved Havforskningsinstituttet slår nå fast at det er en tredje metode, som også er utstrakt i bruk, som er mest effektiv: Ferskvannsbehandling.

Havforskningsistuttet (Hi) viser til at det er første gang de har systematisk studert og sammenliknet de tre metodene.