I en pressemelding fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark fredag morgen kommer det frem at Mattilsynet ikke kan friskmelde vassdragene i Skibotn for lakseparasitten Gyrodactylus salaris i år.

Vassdragene i Skibotn-regionen
  • Har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i over 40 år.
  • Etter rotenonbehandling i 2015 og 2016 har Statsforvalteren i Troms og Finnmark koordinert et reetableringsprosjekt for fiskebestandene i regionen.
  • Det er ikke påvist smitte i reetableringsperioden.
  • Utsettelsen av friskmeldingen skjer på bakgrunn av krav rundt smoltalder i regionen.
Kilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Markering blir avlyst

– Det betyr at markeringen av vassdragene som frie for Gyrodactylus salaris 18. november blir avlyst, og det beklager vi, skriver statsforvalteren.

Vassdragene i regionen har vært infisert i over 40 år, men statsforvalteren har koordinert et reetableringsprosjekt for fiskebestandene i etterkant av rotenonbehandling i 2015 og 2016. Rotenon utrydder lakseparasitten Gyrodactylus salaris ved at all vertsfisk fjernes.

– Vi vil understreke at det ikke er påvist smitte av gyro i vassdragene i reetableringsperioden, skriver statsforvalteren.

Det var planlagt en friskmeldingsseremoni i år. Den blir nå avlyst.

– Det er uheldig, og vi beklager at det ikke ble avklart på et tidligere tidspunkt, skriver statsforvalteren.

Øker med ett år

I samme pressemelding opplyser Mattilsynet at det er krav rundt smoltalder som utgjør utsettelsen.

– Mattilsynet må utsette friskmeldingen av Skibotn-regionen fordi alderen på smolt er ett av hovedkriteriene i utryddelsesprogrammet som er godkjent av ESA, uttaler Inge Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Ettersom maksimal smoltalder i Skibotn er funnet å kunne være fem år, medfører dette at overvåkingsperioden øker med ett år, står det i pressemeldingen.

– Ettersom kriteriet på smoltalder pluss ett år ikke er oppfylt kan vi dessverre ikke friskmelde vassdraget i 2021. Dette er også kriterier som blir grundig etterprøvd av ESA i forbindelse med den obligatoriske rapporteringen fra Mattilsynet til ESA, skriver statsforvalteren.

– Nå skal vi gjøre vårt for at alt skal være klart i 2022, uttaler Næsset i Mattilsynet.