Klassisk furunkulose
  • På 1980-tallet var klassisk furunkulose en av de mest alvorlige sykdommene i norsk oppdrettsnæring. Sykdommen som kom inn til landet via laksesmolt fra Skottland spredte seg i oppdrettsnæringa og resulterte i betydelig dødelighet og høyt forbruk av antibiotika.
  • I tillegg fikk sykdommen fotfeste hos villaks og ga høg i flere elver.
  • Effektive vaksiner fikk til slutt den fryktede laksesykdommen under kontroll i Norge.

Det opplyser Veterinærinstituttet i en melding tirsdag.

Også i fjor ble infeksjonen påvist på seks matfisklokaliteter i området Namdalsregionen.

Den nye utviklingen kan bety at smittesituasjonen er i endring, og det er nødvendig å øke kunnskapen om hvorfor dette skjer, skriver Veterinærinstituttet i sin melding.

– Veterinærinstituttet oppfordrer oppdrettere og fiskehelsetjenester til å være ekstra observante for denne sykdommen, uttaler fagansvarlig for villfiskehelse ved Veterinærinstituttet, Åse Helen Garseth, i meldingen.

Pukkellaksen kan øke smitten

Klassisk furunkulose er en av sykdommene som forventes å få økt betydning i både ville og oppdrettede populasjoner med de pågående klimaendringene. Et økende antall utbrudd vil kunne utløse høyere forbruk av antibiotika i oppdrett, går det videre fram.

Etter påvisningen i et matfiskanlegg i Troms er også den pågående invasjonen av pukkellaks en ekstra utfordring Veterinærinstituttet peker på. Pukkellaksen er nemlig mottakelig for infeksjonen og kan bringe denne opp i elvene.

– Det er viktig å ta hensyn til muligheten for smitteoverføring i denne sammenheng, for eksempel ved å røkte feller hyppig slik at villfisken ikke blir stående tett, uttaler Garseth i meldingen.

Mandag ble det kjent at Fiskeridirektoratet har fått en ekstra bevilgning til å bidra med hastetiltak mot pukkellaksen i sommer. Pengene vil bli brukt til å ta ut pukkellaks fra vassdrag, noe Veterinærinstituttet peker på som viktig tiltak.