– Det er ikke noe annet å si enn at dette er skremmende.

Det sier styreleder i Namsenvassdraget Elveeierlag, Ola Seem, etter at forskere fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Havforskningsinstuttet (HI) slår fast at den genetiske tilstanden for Namsen-laksen blir stadig dårligere. Store genetiske endringer er påvist som følge av innkryssing av rømt oppdrettslaks.

– Dette er en utvikling som er høyst foruroligende. Det er fare for at den stedegne laksen mister spesialtilpasningen, slik at overlevelsen på sikt blir svakere og bestanden blir stadig mindre.