Postsmolt-strategi er et ord som ofte dukker opp i havbruksnæringen. Både på konferanser, i pressemeldinger og når børsselskapene legger frem sine kvartalsresultater.

Det skal «gi bedre lisensutnyttelse», «kortere produksjonstid i sjøen» og «antall lusebehandlinger reduseres».

Alle disse tre beskrivelsene er hentet ut fra egne meldinger fra Grieg Seafood og Mowi. To selskap som satser på større smolt. At satsingen også skal få ned dødeligheten, kommer lenger ned i begge meldingene fra selskapene.

Samtidig er det rekordhøy dødelighet, og nettopp velferd og økt dødelighet, næringen får mest kritikk for.