Tenacibaculose

Sår-«syndromer» som oppstår hos laksefisk i oppdrett i kaldt sjøvann, deles gjerne inn i klassiske og ikke-klassiske eller atypiske vintersår.

Ikke-klassiske vintersår eller tenacibaculose kjennetegnes ved sår i munn-/hoderegionen og er oftest assosiert med høy dødelighet hos nyutsatt smolt.

Bakteriene er naturlig resistente mot kinoloner. Mye tyder på at Tenacibaculum spp. er opportunistiske bakterier som slår til når hudbarrieren er svekket. Det er derfor viktig å sørge for god hudhelse og unngå håndtering som kan føre til skader i huden. Det er anbefalt å fjerne fisk med sår.

Kilde: Veterinærinstituttet

Det går fram av en pressemelding fra partene tirsdag.

Støtten fra Forskningsrådet er på 4,2 millioner kroner får IntraFish opplyst fra Benchmark.

I pressemeldingen pekes det på at sykdom i forbindelse med tenacibaculum-bakteriene fører til store økonomiske tap for oppdrettsindustrien i Canada og Norge.

Sykdommene har også en negativ påvirkning på fiskens helse og velferd.

Ifølge Veterinærinstituttet er det vanskelig å anslå nøyaktig forekomst av sykdommen ettersom den ikke er listeført, men den forekommer langs hele kysten hvor laks oppdrettes.

Det finnes per i dag ingen tilgjengelig vaksine mot tenacibaculose og behandling med antibakterielle medikamenter viser dårlig effekt.

Benchmark og Cermaq uttaler i meldingen at finansieringen fra Forskningsrådet gjør at partene kan gjennomføre viktig forskning for å evaluere og optimalisere nye vaksiner mot Tenacibaculum-bakterier.

– Forskerteamet ved Benchmark Animal Health er glade for å motta denne anerkjennelsen fra Forskningsrådet. Vi ser frem til å jobbe med dette viktige prosjektet i samarbeid med vår partner Cermaq, og i tråd med vårt formål å oppnå de beste standarder for fiskevelferd og bidra til bærekraftig vekst i havbruksnæringen, uttaler seniorforsker ved Benchmark Animal Health, Sarah Barker, i meldingen.

Prosjektet til Benchmark og Cermaq er ett av 11 prosjekter innen havbruk, fiskeri og grønn skipsfart som får midler fra Forskningsrådet, til sammen 68 millioner kroner over tre år.

– Dette samarbeidsprosjektet med Benchmark Animal Health er en flott mulighet til å lykkes med å utvikle en effektiv vaksine mot Tenacibaculum-bakterien. Det er viktig for lakseoppdrett, utdyper global leder for fôr- og fiskehelseforskning i Cermaq, Olai Einen, i meldingen.