Onsdag fortalte den islandske oppdretteren Arctic Fish og den norske storeieren Norway Royal Salmon (NRS) om fiskedødhendelsen ved to lokaliteter i Dyrafjordur tidligere i år under sine kvartalspresentasjoner.

Norway Royal Salmon
  • Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish.