Man har nå de høyeste sjøtemperaturene på ti år i svært mange av produksjonsområdene i Norge. Det viser tall fra lusedata og Havforskningsinstituttets ukentlige rapport om lusesituasjonen.

Snittemperaturen var i uke 35 på 15,02 grader. Det er bare temperaturen fra Stadt til Bindal i Nord-Trøndelag, produksjonsområde fem til syv, hvor temperaturen er om lag som snittemperaturen for de siste ti årene.

– Temperaturene er høyere enn normalt. Da vi startet sommeren i juni var temperaturen lavere enn normalt, så økte den ganske kraftig i juli.