Det vil si i underkant av 1 tonn, og av dette tonnet står oppdrettslaksen for nesten alt, det vil si 926 kilo, og oppdrettsørret for 0,7 kilo. Resten ble brukt på oppdrettstorsk, oppdrettskveite og rensefisk, skriver seniorforsker Kari Olli Helgesen ved Veterinærinstituttet i en epost til IntraFish. Hun er veterinær (PhD) og fagansvarlig for legemiddelbruk.

I fjor meldte IntraFish at Norge i 2020 hadde brukt 230 kilo på nesten 1,5 millioner tonn laksefisk.