- Dessverre har vi mistanke om ILA i en merd på Grieg Seafood Rogalands lokalitet Nordeimsøyna, skriver samfunnskontakt hos Grieg Seafood Rogaland, Liv Marit Årseth, i en epost til Intrafish.

Videre opplyser hun at det er 3500 tonn fisk på lokaliteten, med en snittvekt på 2 kilo. Anlegget ligger i en overvåkingssone for ILA.

- Mattilsynet er varslet og vil følge opp saken. Dersom mistanken bekreftes og fisken må slaktes ut for å ivareta fiskevelferden, vil hendelsen ikke få vesentlig betydning for vårt slaktevolum, skriver Årseth og legger til at fisken ikke har kliniske tegn til sykdom, og at ILA påvirker ikke mattrygghet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA)
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.
  • ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.
  • Viruset er ufarlig for mennesker.
  • Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.
Kilde: Mattilsynet.