NTS ASA
  • Et børsnotert holdingselskap med hovedkontor på Kolvereid mellom Namsos og Rørvik
  • Konsernet driver med lakseoppdrett (Midt-Norsk Havbruk), servicebåter (Frøy Gruppen) og brønnbåt (Norsk Fisketransport)
  • Helge Gåsø og hans familie er hovedeier i NTS

Midt-Norsk Havbruk AS sin oppdrettsvirksomhet har mistanke om fiskesykdommen ILA
ved lokaliteten Kvingra. Lokaliteten har 925.000 fisk med en snittvekt på 3,6 kilo, går det fram av meldingen.

Midt-Norsk Havbruk AS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å
anslå nå, opplyser de i meldingen.

Midt-Norsk Havbruk AS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang, og selskapet sier de vil komme nærmere tilbake til konsekvensene.

IntraFish har forsøkt å innhente kommentar fra Midt-Norsk Havbruk til saken. Daglig leder i selskapet, Vibecke Bondø, sier i en sms til oss at de har ingen kommentar ut over sendte melding for øyeblikket.

Normalt sett ved ILA-påvisning slaktes fisken ut, og den rammede lokaliteten legges brakk i en periode.