Nova Sea AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

HaVet fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet 6. april 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Skålsvika, opplyser tilsynet i en melding.

Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Fra før er det varslet om ILA-mistanke i et anlegg i nabokommunen Gildeskål, hos Gifas.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget i Meløy for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.