Nova Sea AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. HaVet fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet 6. april 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Skålsvika, opplyser tilsynet i