ILA
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, og er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og vill sjøørret
  • Viruset angriper primært cellelaget (endotel) som kler innsiden av blodkar og hjertet. Viruset er i samme familie som influensavirus

Kilde: Veterinærinstituttet og Mattilsynet

Det opplyser Mattilsynet i en melding. Nova Sea AS og Vega Sjøfarm AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Nova Sea varslet Mattilsynet 8. juni om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Skogsholmen. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet var onsdag ute på lokaliteten og tatt ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.