Cermaq Norway AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Mattilsynet melder at Patogen AS varslet dem i dag, 8. juni, om mistanke om ILA ved lokaliteten Komagnes.

Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) på prøver analysert for ILA etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Prøvene var tatt ut av Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av prøver som eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge i neste uke.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Mattilsynet opplyser i meldingen at lokaliteten ligger i en allerede eksisterende bekjempelsessone i kontrollområde for ILA i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark. Bekjempelsessonen ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokaliteten 10828 Kleppenes N i oktober 2020.

Dersom mistanken ved lokalitet Komagnes blir bekreftet, vil Mattilsynet vurdere å utvide den eksisterende bekjempelsessonen med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å endre den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.