I en børsmelding torsdag opplyser NTS at det er mistanke om fiskesykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Midt-Norsk Havbruks lokalitet Kvalrosskjæret i Flatanger.

– Kvalrosskjæret driftes av samdriftspartner Bjørøya AS. Lokaliteten har 630.000 fisk med en snittvekt på 4,3 kilo, opplyser NTS.

Bjørøya AS avventer nå bekreftelse fra analyseselskap for endelig bekreftelse av ILA.

– Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. Samdriftspartnerne arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene, opplyser NTS i børsmeldingen.