I en pressemelding fredag melder Mattilsynet at det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA), ved Lerøy Auroras lokalitet Solheim.

Den ligger i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark.

Infeksiøs lakseanemi (ILA)
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.
  • ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.
  • Viruset er ufarlig for mennesker.
  • Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.
Kilde: Mattilsynet.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet.

Selskapet meldte Mattilsynet om mistanken onsdag 30. juni.

– Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved PatoGen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, skriver Mattilsynet.

Mattilsynet melder samtidig at de planlegger en snarlig inspeksjon i anlegget og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

– Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

I en SMS til IntraFish opplyser samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group, Krister Hoaas, at fisken er slakteklar, og slakting iverksettes etter plan, uavhengig av utfall av verifiserende prøver. Slakten blir utført i tråd med kravene som stilles ved slakting av ILA-positiv fisk.

Ifølge BarentsWatch er det hittil bekreftet ILA ved 18 lokaliteter, samt mistanke om det i fire. Lokaliteten Solheim er per klokken 12.50 fredag ettermiddag ikke på lista.

IntraFish omtalte på slutten av juni Veterinærinstituttets bekymringer over ILA-utviklingen, der det hittil i år har vært flere utbrudd enn på samme tid i fjor. Der det i fjor skjedde flest utbrudd i Troms og Finnmark var det produksjonsområde åtte, som strekker seg fra Helgeland til Bodø i Nordland, som var rammest hardest i perioden.