ILA
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, og er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og vill sjøørret
  • Viruset angriper primært cellelaget (endotel) som kler innsiden av blodkar og hjertet. Viruset er i samme familie som influensavirus

Kilde: Veterinærinstituttet og Mattilsynet

Det går fram av en melding fra Mattilsynet tirsdag.

NRS Farming varslet Mattilsynet i dag, 1. juni, om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Kråkeberget. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) på prøver analysert for ILA etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet opplyser at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Den største fisken kan være rammet

Snittvekten på påvirket laks i lokalitet til Norway Royal Salmon, er på 4,3 kilo.

Det sier finansdirektør Ola Loe i NRS til TDN Direkt tirsdag ettermiddag.

- Vi har to fiskegrupper på denne lokaliteten den ene gruppen har en snittvekt på 4,3 kilo og den andre på 1,5 kilo. Det er på den største fisken som det er mistanke om ILA, sier han.

Totalt er det 1.273.000 individer med en snittvekt på 2,64 kilo på lokaliteten.

Ligger i overvåkningssone

Lokalitet Kråkeberget ligger forøvrig i overvåkingssonen i kontrollområdet for ILA i Nordkapp og Måsøy kommune, Troms og Finnmark fylke går det fram av meldingen. Kontrollområdet ble opprettet i januar 2020 etter påvisning av ILA ved lokaliteten 15460 Laholmen. Lokalitet Kråkeberget ble omfattet av kontrollområdets overvåkingssonen etter påvisning av ILA ved lokalitet 38857 Vannfjorden.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet, går det fram av meldingen.