– Ingen har noen fullgod forklaring. Sjukdommen finnes langs hele kysten fra Rogaland i sør via Vestlandet og Midt-Norge, men de fleste utbruddene har i løpet av de siste årene, kanskje i løpet av de siste 10–20 årene, skjedd i de tre nordligste fylkene. Horisontal spredning kan nok forklare en del: Vi ser at områder med mye ILA gjerne blir gjenstand for nye utbrudd. Det vil si at sjukdommen smitter mellom nærliggende lokaliteter. Det kan vi lese ut av at det er samme ILA-varianten vi finner i flere anlegg i samme cluster, sier Geir Bornø til IntraFish.