Etter funn av kjønnsmoden torsk på tre av lokalitetene til Norcod, ble selskapet tirsdag pålagt utslakting i henhold til selskapets egen utslaktingsplan, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Norcod har sendt inn en oppdatert slakteplan. Det betyr at merdene med høyest risiko for gyting i merd, skal være ferdig utslaktet innen 1. april, skriver Fiskeridirektoratet.

– Vi har derfor gitt selskapet pålegg om utslakting, i til sammen fem merder på tre lokaliteter. Selskapet er videre pålagt å følge opp utviklingen i de resterende merdene, skriver Fiskeridirektoratet.

Intrafish har kontaktet selskapet, men foreløpig ikke fått svar.

I starten av februar ble Norcod pålagt å slakte ut to merder på lokaliteten Frosvika i Meløy kommune etter funn av kjønnsmoden torsk i anlegget.

Selskapet har i dag fem lokaliteter med nærmere 14.000 tonn MTB.

Etter vurdering av modningsgrad

Pålegget fra Fiskeridirektoratet kommer etter at fiskere tipset om rømt oppdrettstorsk som de fikk i garna sine i Meløy i januar. I forbindelse med pålegg om å gjennomføre en vurdering av modningsgrad på torsken på Norcods lokalitet i Frosvika, ble det funnet fisk som er i ferd med å utvikles til gytemoden fisk i flere merder, skrev Fiskeridirektoratet i starten av februar.

Fiskeridirektoratet hentet i januar inn prøver av gjenfanget rømt torsk, og av torsk ved Norcod sin lokalitet Frosvika. Analysene, foretatt av Havforskningsinstituttet, konkluderer med at det er svært stor genetisk likhet mellom de rømte torskene og fisk fra merdene i anlegget.

– Siden det eneste torskeoppdrettsanlegget i nærheten av hvor fisken ble fanget er vårt, må vi også konkludere med at det er stor sannsynlighet at torsken stammer fra vårt anlegg, selv om 90 prosent av all oppdrettstorsk i Norge har samme genetiske opphav, skrev Norcod i en børsmelding.

Norcod har flere ganger uttalt at det ikke er oppdaget skader på nøtene eller hendelser som kan ha ført til rømming.

– Vi må forholde oss til de opplysningene vi har fra intern drift og vår internkontroll, i tillegg til tilbakemeldingene og opplysningene vi har fått fra brønnbåtmannskap. De er også pålagt å gi beskjed om det skjer noe, men alt av opplysninger som har kommet frem, så langt vi vet, tilsier at det ikke har vært situasjoner av den typen. Da er det det vi må forholde oss til, sa Hilde Storhaug, bærekraftsjef i Norcod, til Intrafish tidligere i februar.