– Vi ser at talet på innmelde overskridingar har gått mykje ned og er svært låge samanlikna med august tidlegare år, seier Else Marie Djupevåg. Ho er seniorrådgivar ved seksjon for fiskehelse og fiskevelferd ved Mattilsynet sitt hovudkontor.

I august i år var det 37 lokalitetar som gjekk over grensa på 0,5. Til samanlikning var det 77 overskridingar i 2022, 92 i 2021 og heile 137 i 2020.

Altså var det 100 færre som gjekk over grensa i august i år, enn i august for tre år sidan.