Lakselus: – Å ha så låge tal seint på sommaren og fram mot hausten er sjeldan

I august var det berre 37 lokalitetar som gjekk over lusegrensa. Mattilsynet seier det er vanskeleg å vite kva som er årsaka til dei låge tala.

Lokalitet Teigland I, her ved Tombre fiskeanlegg, er av dei lokalitetane som har hatt låge lusetal i august.
Lokalitet Teigland I, her ved Tombre fiskeanlegg, er av dei lokalitetane som har hatt låge lusetal i august.Foto: Tombre fiskeanlegg
Publisert 8. September 2023, kl. 10.01Oppdatert 8. September 2023, kl. 10.07