Tapene varierer og rammer hardest i nord.

Det er seniorkonsulent John Harald Pettersen i Fiizk som har regnet på konsekvensene av laksesjukdommen, det vil si den klassiske varianten Moritella viscosa (se faktaboks lengre ned i saken).

– I Norge ble det i 2022 påvist vintersår på 433 lokaliteter av i alt rundt 878 lokaliteter i drift i løpet av året. Om vi sier at de i snitt hadde 1 million fisk per lokalitet, vil tapet på grunn av vintersår, basert på min case, beløpe seg til nesten 8 milliarder kroner, sier Pettersen til IntraFish.