For å sikre at påvirkningen på vill laksesmolt holder seg innenfor fastsatte grenser i trafikklyssystemet, må en stor del av anleggene ha mye mindre lus per fisk enn den lovbestemte maksgrensa, viser en modellutregning fra Havforskningsinstituttet (HI).

Den lovbestemte grensen er i utgangspunktet er 0,5 hunnlus per fisk, med unntak av perioden om våren da laksen vandrer fra elv som smolt. Da er denne maksgrensen satt til 0,2 hunnlus per fisk.

Ifølge Havforskningsinstituttet har de fleste oppdrettsanlegg klart å holde seg godt under maksgrensen.