For å sikre at påvirkningen på vill laksesmolt holder seg innenfor fastsatte grenser i trafikklyssystemet, må en stor del av anleggene ha mye mindre lus per