– Det var i en kontroll på slaktelinja at bakterien ble oppdaget på ett individ, opplyser konserndirektør havbruk i LSG, Bjarne Reinert, til Intrafish. Sykdomssituasjonen følges tett av selskapet.

I mai ble det kjent at oppdrettsgiganten er blitt rammet av den fryktede nyresykdommen BKD ved flere lokaliteter.

Det var Mattilsynet som da meldte i en pressemelding at det var påvist BKD på lokalitetene på Gunnarøya, Ringholmen, Segelråa og Bogen i de fire kommunene Hitra, Heim, Aure og Kristiansund.

Onsdag formiddag opplyser Lerøy Seafood Group i en pressemelding at det ble gjort påvisning av arvestoff fra bakterien som forårsaker bakteriell nyresyke (BKD) på stamfisk av laks fra lokalitet Urda i Halsafjorden 9. juni. Halsafjorden ligger på Nordmøre - i likhet med tre av de andre lokalitetene som fikk sykdommen i mai.

Bakteriell nyresyke (BKD)
 • En alvorlig, kronisk infeksjon med bakterien Renibacterium Salmoninarum. Mistanke om BKD skal straks meldes inn til Mattilsynet.
 • Infeksjonen kan overføres fra en generasjon til neste gjennom infisert rogn.
 • I sjøvann kan fisken få hvite knuter i nyrene, og av og til i indre organ, og noe væske i buken.
 • I oppdrett kan ofte BKD påvises etter unormal dødelighet hos smolt en tid etter sjøutsett.
 • Dersom stamfiskpopulasjonene blir infisert, er BKD-problem vanskelig å håndtere.
 • Blir BKD oppdaget på slaktefisk som har stått i sjø i lengre tid, er det mindre håp om å unngå smittespredning innen anlegget. Viktigste tiltak er utslakting og brakklegging etterpå.
Kilde: Veterinærinstituttet

– Påvisningen skjedde som følge av robuste interne kontrollrutiner på slaktelinje og dyktige ansatte, uttaler konserndirektør havbruk i LSG, Bjarne Reinert, i meldingen oppdrettsselskapet sendte ut onsdag formiddag.

– Smitten er oppdaget i samme region hvor vi har hatt BKD-påvisning på to matfisklokaliteter og hvor vi har gjennomført nødvendige tiltak, herunder å slakte ut fisk. Vi har varslet Mattilsynet lokalt, fiskehelsenettverket og naboaktører, sier Reinert i pressemeldingen.

– Særlig bekymringsfult

– Dere har tidligere uttalt at situasjonen rundt BKD-sykdommen er krevende for selskapet, og nå er det påvist nok et tilfelle i tillegg til de fire fra før, hvor bekymringsfullt er dette?

– Vi har fryktet at denne bakterien er i stand til å spre seg, og nå når vi finner den på stamfisk er det særlig bekymringsfullt. Heldigvis ble det oppdaget tidlig, og da har vi mulighet til å sette inn sykdomsreduserende tiltak hurtig, sier Reinert som berømmer de ansatte for at dette nye tilfellet ble raskt oppdaget.

All fisken fra den aktuelle lokaliteten allerede er slaktet ut.

– Var det kjipt å få påvist sykdommen på ny?

– Det er klart at et vært BKD-tilfelle er fryktelig kjedelig, men jeg er glad for at vi fant det på et tidlig tidspunkt, det er helt avgjørende. Med tanke på et dette var stamfisk er jo risikoen høg for at sykdommen kan spre seg. Når vi oppdager den så tidlig tar vi ned denne risikoen, sier Reinert til Intrafish.

Ukjent smittekilde

Selskaper adresserer selv mulige effekter på videre produksjon i meldingen og sier at Lerøy kan ikke utelukke at bakterien finnes hos stamfisk som var planlagt benyttet til rognproduksjon.

– Dette gjelder 7200 fisk, hvor vi vurderer at risikoen er for høy til å kunne benytte denne i videre rognproduksjon, opplyses det i meldingen.

Det er opprettet dialog med ekstern leverandør, og rogn av samme kvalitet vil bli levert til LSGs smoltproduksjon fra andre stamfiskpopulasjoner går det videre fram.

– Smittekilden er ikke kjent, og det pågår undersøkelser for å avdekke mulig smittevei. Sykdommen finnes på villfisk og det kan ikke utelukkes at opprinnelig smittekilde er villfisk i området, sier Reinert i meldingen.

Lerøy Seafood Group
 • En av verdens største lakseprodusenter, med produksjon stort sett langs hele kysten i Norge
 • Kontrollerer hele verdikjeden, fra settefisk og matfisk til slakting og foredling
 • Eier sammen med Salmar 50/50 av Scottish Sea Farms
 • Lerøy Seafood Group eier også Lerøy Havfisk, som er Norges største torskerederi, samt Lerøy Norway Seafood som driver mottak og foredling av villfisk
 • Familien Møgster fra Austevoll er via Austevoll Seafood dominerende eier i det børsnoterte sjømatkonsernet

Varslet naboaktører

– Dere skriver i meldingen at dere har varslet naboanlegg og andre instanser. Er du redd for videre smitte?

– Man kan aldri utelukke smitte. Overvåkning er viktig, det er det alltid, og en del av vår praksis er selvsagt å varsle naboaktører og andre, svarer Reinert.

– Hva tenker du vil skje dersom det kommer enda flere tilfeller av BKD-sykdommen?

– Jeg vil ikke spekulere i det. Vi har en robust overvåkning og gode rutiner for å følge opp i våre anlegg. Dette blir fulgt opp veldig tett i fortsettelsen.

– Hva skjer med lokaliteten nå?

Den blir nedvasket, desinfisert og brakklagt. Hvor lenge vet vi ikke ennå, men det blir nok en del måneder. Vi må være sikre på at bakterien ikke finnes der mer, og så må vi høre hva Mattilsynet kommer med av innspill, sier Reinert.

Mattilsynet har uttrykt bekymring rundt BKD, en fiskesykdom som det er hele 15 år siden sist ble påvist i Midt-Norge.

– BKD er en alvorlig smittsom sykdom, som kan ha store konsekvenser for helse og velferd hos både vill og oppdrettet laks. Det er derfor viktig å hindre videre spredning regionen, sa Inger Mette Hogstad, fagrådgiver i Mattilsynet region midt, da de første tilfellene ble kjent i slutten av mai.