I desember 2023 blei det meldt inn 29 overskridingar av lusegrensa.

Intrafish har tatt utgangspunkt i vekene 49 til og med 52. Ser vi på dei same vekene dei siste åra, finn vi ein nedgåande trend for desember månad.

Det er meldt om følgande overskridingar i desember dei siste åra:

  • 2023: 29
  • 2022: 31
  • 2021: 33
  • 2020: 44

Låge tal i 2023

Else Marie Djupevåg, Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet bekreftar at i tillegg til låge lusetal i desember, har det generelt vore relativt få overskridingar gjennom heile 2023, basert på dei lusetala som er rapportert.