– Vi ser her at tallene på rapporterte overskridelser for september (uke 36-39) i 2023 ligger en del lavere enn 2020,2021 og 2022, sier Else Marie Stenevik Djupevåg, seniorrådgiver i seksjon fiskehelse og fiskevelferd hos Mattilsynet i en epost til Intrafish.

Mattilsynet viser til at innrapporteringer om overskridelser nasjonalt i september har gått nedover siden 2020. Mattilsynet opplyser om at de har fått inn følgende rapporteringer i september de siste årene:

  • 2023: 74 overskridelser
  • 2022: 122 overskridelser
  • 2021: 93 overskridelser
  • 2020: 160 overskridelser

Tiltak og oppfølging

Mattilsynet har satt i verk en strengere rutine de to siste årene for innmelding av overskridelser.