Det er Vestnytt som omtalte dette først etter å ha fått innsyn i dokumenter fra Mattilsynet. Intrafish har bedt om innsyn i tilsvarende dokumentasjon.

«Innstilt spenningsnivå på utstyr for elektrobedøvelse av laks skal normalt være minimum 110V» heter det i kravene til god fiskevelferd for slakterier for akvakulturdyr fra Mattilsynet.

– Vi har benyttet 30–35 volt for å bedøve fisken. Det var først i fjor at Mattilsynet mente at vi burde øke strømstyrken til 110 volt. Inntil da har de konkludert med at vi har ivaretatt dyrevelferden, sier daglig leder Trond Helge Nyegaard i Sotra Fiskeindustri til lokalavisen.