I eit dokument frå Mattilsynet til Grieg Seafood Finnmark som Intrafish har fått innsyn i, blir det gitt vedtak om å ta ut og avlive all fisken i fleire merdar, grunna skadar forårsaka av perlesnormanet.

Nærmare bestemt er det lokaliteten Vinnalandet som er råka, der dei no må slakte ut fire merdar.

Ville unngå slakting også i januar

Mattilsynet gav først eit varsel om utslakting, fordi dei meinte at oppdrettaren ikkje innan rimeleg tid kom til å sikre forsvarleg fiskevelferd for fisken i dei aktuelle merdane.