Da utstyr som kunne telle lus automatisk ble tatt i bruk, stilte Mattilsynet noen vilkår om at det skulle telles manuelt i tillegg.

– Disse vilkårene har Mattilsynet nå tatt bort for utstyr som har vært i bruk en stund. Vi anser det som dokumentert at de teller like godt som manuelle tellinger, sier Jørn Nilsen, seniorrådgiver i Mattilsynet, til Intrafish.

– Et kraftig signal

Nova Sea bruker automatisk lusetelling på tre lokaliteter i dag, sier driftsleder Marius Eriksen. Han sier de er fornøyde med teknologien så langt.