I starten av mars fikk oppdrettere i produksjonsområde 3 og 4 beskjed om at deres områder får rødt lys i trafikklyset igjen. Det betyr at de må redusere produksjonen med seks prosent.

Parallelt med den nyheten har Nærings- og fiskeridepartementet hatt en høring på deres forslag til forskrift om kapasitetsjustering innen oppdrett for 2024. I høringsrunden der stiller Mattilsynet seg kritisk til ordningen med nedtrekk, men ikke fordi oppdretterne må ta ned produksjonen.

«Mattilsynet mener at effekten av nedtrekk i trafikklyssystemet er begrenset hovedsakelig på bakgrunn av den store fleksibiliteten i bruken av selskaps-MTB på tvers av produksjonsområder.