Mattilsynet har laget en digital veileder som skal forenkle kampen mot infeksiøs lakseanemi, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Norge har nå mer enn tyve tilfeller av fiskesykdommen ILA per år, og derfor trenger fisken at alle gode krefter gjør det som er mulig for å hindre at smitten brer seg videre, skriver Mattilsynet.

Veilederen skal gjøre det enklere for næringen å vite hva som er lov og ikke ved et utbrudd av sykdommen. Nærings og fiskeridepartementet avklarte nylig at inntil EUs dyrehelselov (Animal Health Law) er implementert i Norge, så skal ILA håndteres som i dag.

– Vi tror ILA-veilederen blir et godt, praktisk verktøy som vil hjelpe alle aktører som jobber i oppdrettsnæringen med å sikre godt smittevern i områder med ILA. På den måten kan den bidra til å hindre at enda flere fisk blir smittet, sier Inge Erlend Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet, i pressemeldingen.

– Enhetlig håndtering

I veilederen har Mattilsynet samlet kravene som gjelder for de vanligste aktivitetene som må utføres i et område med ILA-smitte med dagens regelverk og praksis. Ved behov for dispensasjon eller vurdering av omfanget av tiltak i et større område, så må Mattilsynet kontaktes.

– Vi har lyttet til næringen og tatt deres behov for mer veiledning og enhetlig håndtering på alvor. Vi ser at det kan være komplisert å få oversikt over alt av gjeldende regelverk, sier Næsset.

I veilederen kan oppdrettsaktørene selv finne svar på spørsmål om bekjempelse av ILA, som igjen vil gi kortere saksbehandlingstid hos Mattilsynet.