I går kom det fram at Cermaq må slakte ut heile seks merdar – med til saman rundt 900 000 fisk – på ein lokalitet i Finnmark. Og dei er ikkje dei einaste Finnmarkslokaliteten som slit med etterverknadar etter perlesnormanet.

Det gjer nemleg også Grieg Seafood Finnmark, og det er heller ikkje første gongen den siste tida selskapet slit med effektane etter innsig av maneter.

I februar skreiv vi nemleg om at Mattilsynet først påla dei å slakte ut fleire merdar på lokaliteten Vinnalandet ved Hammerfest, men at Mattilsynet snudde etter selskapet klaga på vedtaket.