Mattilsynet varsler i sin årsrapport for dyrevelferd at de har som mål å gå bort fra detaljtilsyn på enkeltlokaliteter. Nå er ambisjonene å heller følge opp på konsernnivå. Mattilsynet bygger i disse dager opp staben for å starte opp med såkalt konsernrevisjoner i 2024.

– Vi er i gang med å etablere et eget team, som skal jobbe kun med risikobasert konserntilsyn, med målrettet oppfølging av selskapene over tid, sier Lise Petterson, regiondirektør sør og vest i Mattilsynet, til Intrafish.