Tidligere i år omtalte Intrafish at Mattilsynet sendte varsel til vestlandsoppdretteren Fjelberg Fjordbruk, som er en del av Alsaker-konsernet, om en halv million kroner i overtredelsesgebyr som følge av det etaten anså som brudd på dyrevelferdsloven.

Siden snudde etaten i spørsmålet om gebyr.

– Etter en samlet vurdering har vi besluttet at vi ikke fatter vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på dyrevelferdsloven, og saken blir avsluttet, skriver Mattilsynet i et dokument fra starten av april.

– Fjelberg Fjordbruk er glad for at Mattilsynet etter gjennomgang av våre redegjørelser om sakens realiteter har funnet at det ikke er grunnlag for overtredelsesgebyr og at de derfor har lukket saken, opplyser fiskehelsesjef Kari Lillesund i Fjelberg Fjordbruk.