Da fiskehelserapporten for 2022 ble lagt frem i vinter viste tallene at totalt 58 millioner laks døde i sjøfasen i 2022. Med settefiskproduksjon var døde laks 92,3 millioner totalt.

– Resultatene fra årets rapport tar vi med oss når en ny dyrevelferdsmelding skal lages, sa fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran da.

I arbeidet med denne meldingen har regjeringen bedt om innspill – og flere tar til orde for krav som kan settes for å få ned dødeligheten, men ikke alle er enige i veien mot målet.