Hver dag lastes mellom 150 og 200 trailere med oppdrettslaks som enten blir kjørt til EU-land eller videre til båt- eller flyterminal. Mattilsynet er klar i en pressemelding at det ikke har mulighet til å kontrollere alle disse, men varsler nå opptrappende virkemiddelbruk mot de som bryter loven.

– Vi forventer at alle virksomheter følger reglene om innenlands feilretting av produksjonsfisk. Likevel viste tilsynskampanjen vår i fjor at det er for mange aktører som bryter regelverket, og vi får nå stadig meldinger om at dette fortsatt skjer, sier Næsset i pressemeldingen.

Skal trappe opp

I pressemeldingen viser Mattilsynet at de nå også vil vurdere politianmeldelser i saker hvor dette kan være aktuelt.

Hva er produksjonsfisk?
  • Norsk oppdrettslaks graderes av bransjen selv, etter en felles bransjestandard (NBS 10-01) fra 1999.
  • Klassene er superior, ordinær og produksjon. Det aller meste av fisken, typisk over 90 prosent, er superior. Andelen kan variere noe fra årstid til årstid, og landsdel til landsdel.
  • Det er objektive krav til fisk i hver klasse, som blant annet går på farge, flekker, sår, fasthet, skader, blødninger og form.
  • Beskrivelsen av superior er «et førsteklasses produkt med egenskaper som gjør det velegnet til alle formål. Produktet er uten betydelige feil, skader eller mangler og har et positivt helhetsinntrykk».
  • Den dårligste fisken, produksjon, kan ikke eksporteres ut av Norge før den er feilrettet. Typiske tegn for denne kan være kjønnsmodning, sår, misdannelser eller «grove behandlingsfeil».
  • Det er ingen offisiell eller uavhengig tredjepart som bedømmer fisken (foruten i spesielle tilfeller hvor Mattilsynet kan stoppe eksport av produksjonsfisk).

Kilder: NBS 10–01 samt ulike industriaktører.

– Målet vårt er at den ulovlige praksisen skal opphøre. Det vil gi like konkurransevilkår for næringsaktørene, og bidra til kvalitetsforskriftens formål om god kvalitet til forbruker og internasjonal markedsadgang for norsk sjømat, avslutter Næsset.

Økt andel

På det meste (i uke 6) var hele 37 prosent av fisken som ble slaktet i Norge av kvaliteten som regnes som produksjonsfisk. Selv om vinteren er «høysesong» for dårlig fisk, er dette ny rekord. Den høye andelen skyldes ulike sykdommer, blant annet vintersår.

– Vi forventer at alle virksomheter følger reglene om innenlands feilretting av produksjonsfisk. Likevel viste tilsynskampanjen vår i fjor at det er for mange aktører som bryter regelverket, og vi får nå stadig meldinger om at dette fortsatt skjer, sier Næsset.

Mattilsynet viser til eksempler på opptrappende virkemiddelbruk som kan være forbud mot eksport og omsetning, pålegg om tilbaketrekning fra markedet, destruksjon, kassasjon eller båndlegging, skriver Mattilsynet.

Søkte om unntak

Mowi har søkt om å få unntak fra eksportforbudet, men som Intrafish har skrevet fikk de avslag fra Mattilsynet.

– Dere kunne selv ha sørget for å iverksette bedre tiltak for å redusere mengden produksjonsfisk. For eksempel kunne dere ha slaktet ut fisk på et tidligere tidspunkt, iverksatt bedre biosikkerhetstiltak for å redusere påslag av lakselus og dermed redusert behovet for behandling og håndtering av fisken, skrev Mattilsynet i det endelige avslaget.

Mattilsynet gjentar i onsdagens pressemelding at økt forekomst av produksjonsfisk ikke burde komme en som et sjokk på næringen.

– Vi mener situasjonen i dag med mye produksjonsfisk har vært mulig å forutse, og er innenfor det næringen må ta høyde for i sin produksjon, sier Næsset.