Ved minst 18 oppdrettsanlegg Chile er det iverksatt beredskapsplaner som følge av