Det opplyser Mattilsynet i en melding mandag.

Lerøy Vest driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Internt fiskehelsepersonell varslet Mattilsynet 2. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Djupestallen. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved PatoGen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, går det fram av meldingen.

Mattilsynet opplyser at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokaliteten ligger i et eksisterende kontrollområde. Dersom diagnosen blir verifisert vil det bli opprettet en bekjempelsessone omkring lokaliteten, og det kan bli aktuelt å utvide eksisterende overvåkingssone, opplyser tilsynet i meldingen.

Tysnes kommune i Vestland. Foto: Google maps