Det er mistanke om ILA ved sjølokaliteten 31857 Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland fylke, melder Mattilsynet. Lokaliteten drives av Mowi.

Selskapet varslet Mattilsynet per epost 30. mai om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 31857 Blomsøråsa. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt som overvåkningsprøver ved lokaliteten.

For å begrense smittespredning er lokaliteten båndlagt opplyser Mattilsynet. Dette innebærer restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk, båter og utstyr uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir verifisert av Veterinærinstituttet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Blomsøråsa ligger i kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Kontrollområdet ble opprettet rundt sjølokalitet Skogsholmen i Vega kommune 13. juli 2021.