De to lokaliteten er 31757 Kasteberget i Ibestad kommune, hvor Kleiva Fiskefarm AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten, og 34297 Stabben i Tjeldsund kommune hvor Ellingsen Seafood AS driver med oppdrett.