Etter rutinemessig prøvetaking av rognvæske er det mistanke om ILA på Grieg Seafood Rogaland AS sitt stamfiskanlegg på lokalitet Kilavågen Land i Suldal kommune, skriver Grieg Seafood Rogaland i en pressemelding tirsdag.

Som følge av mistanken er anlegget ilagt restriksjoner av Mattilsynet.

Det er 5300 stamfisk-individer i karene på land som er påvirket, og som dermed ikke vil kunne benyttes til rognproduksjon. Det er ikke flyttet fisk ut eller levert noe rogn fra anlegget.

«Vi har avtale med vår samarbeidspartner AquaGen om leveranse av ny rogn, og produksjonen for øvrig vil dermed ikke bli påvirket. Fisken har ingen tegn til sykdom eller dårlig fiskevelferd, og vi samarbeider med Mattilsynet om videre oppfølging av situasjonen.", skriver selskapet i pressemeldingen.