Det melder Mattilsynet torsdag.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet.

Lokaliteten drives av Mowi. Selskapet varslet Mattilsynet per e-post den 6. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 13271 Almurden.

– Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt som overvåkningsprøver ved lokaliteten.

Mattilsynet gjennomfører inspeksjon i anlegget og tar ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste diagnosen. Lokaliteten er en del av tidligere etablert kontrollområde for ILA og ligger i en overvåkingssone. Dette innebærer blant annet at det skal tas regelmessige prøver med særlig tanke på å avdekke ILA

– Dersom mistanken blir verifisert av Veterinærinstituttet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokaliteten Almurden ligger i overvåkingssone i ILA kontrollområde i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner i Trøndelag. Dette er en sone opprettet rundt 12676 Kråkholmen i november 2021.

– Restriksjonssonen kan bli endret dersom mistanken blir verifisert, skriver Mattilsynet.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet rundt lokaliteten.