Hver tredje Mowi-laks døde i merdene kunne statskanalen NRK slå fast torsdag kveld.

Det var i forbindelse med en større revisjon hos Mowi i fjor at Mattilsynet gjorde funn av høge dødstall på sju undersøkte lokaliteter:

 • Austvika (33,42 prosent)
 • Varden (20,24 prosent)
 • Kåholmen (36,82 prosent)
 • Brettingen (30,80 prosent)
 • Aukrasanden (16,11 prosent)
 • Bjørlykkestranda (31,16 prosent)
 • Voldnes (24, 36 prosent)

– Dette er stygge tall. Mowi har holdt på svært lenge i bransjen. Man bør forvente bedre av verdens største oppdrettsselskap, sier nestor innen fiskehelse, professor emeritus ved NMBU Veterinærhøgskolen, Trygve Poppe, til NRK.

– Dette har pågått over tid. Og det er et klassisk eksempel på dårlig dyrevelferd som kulminerer med død. Denne fisken har hatt det vondt lenge, legger Poppe til.

Mowi ASA
 • Mowi er verdens største produsent av oppdrettslaks.
 • Selskapet dekker hele verdikjeden, og leverer laks og annen sjømat til mennesker over hele verden.
 • Selskapet holder til i 25 land og har 15 000 ansatte på verdensbasis.
 • Har lakseproduksjon i Norge, Canada, Chile, Skottland, Irland og Færøyene.
 • Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.

Gjennomsnittlig dødelighet i oppdrettsbransjen er på 15 prosent, og ingen av de sju undersøkte anleggene hadde under 16 prosent dødelighet kommer det fram av NRKs sak – basert på Mattilsynets revisjon.

– Går bedre nå

Mowi mener at Mattilsynets nedslående funn ikke er representative for selskapet.

Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør i Mowi ASA. Foto: Mowi

– Fiskens velferd er viktig for Mowi av både etiske og økonomiske hensyn. Det er i vår interesse at fisken skal ha det så bra som mulig. På anleggene som ble undersøkt av Mattilsynet, var det særskilte utfordringer med sykdom. Produksjonen går langt bedre her nå, og dødeligheten er under snittet for næringa, uttaler kommunikasjonsdirektør i Mowi, Ola Helge Hjetland, til NRK.

Han betegner samtidig funnene tilsynet har gjort som «noen uheldige tilfeller» og viser til at selskapet har 141 anlegg i Norge.

Stor revisjon neste år

Som Intrafish omtalte i mai skal Mattilsynet neste år i gang med omfattende konsernrevisjoner hos de 10 største oppdrettsselskapene i 2024, og er i ferd med å bygge opp staben sin for å kunne gjennomføre disse.

– Vi er i gang med å etablere et eget team, som skal jobbe kun med risikobasert konserntilsyn, med målrettet oppfølging av selskapene over tid, sa regiondirektør sør og vest i Mattilsynet, Lise Petterson, til Intrafish.

Da hadde Mattilsynet året før gjennomført en slik revisjon for første gang hos et av de største oppdrettsselskapene. Det kommer fram i Mattilsynets årsrapport for dyrevelferd for 2022 som kom i mai. Selskapet ble den gang ikke navngitt.

«Resultatene viste at konsernet ikke hadde gode rutiner for å vurdere om fiskegrupper med redusert helse eller velferd skal settes ut i sjøen, eller om en produksjon skal avsluttes før planlagt slaktetidspunkt. Erfaringer fra tidligere produksjoner på hver lokalitet må i større grad legges til grunn for forbedringer i neste produksjon.» skrev Mattilsynet om kontrollen i fjor.