Lus og forskjellige typer sjukdom utgjør rundt én firedel av kostnadene med å produsere laks.

I 2020 lå biologikostnaden på 14–17 kroner per kilo. Det er omtrent like mye som den største kostnaden innen norsk lakseoppdrett: Fôrkostnaden lå da på rundt 13–14 kroner per kilo.

Disse tallene kommer fram i rapporten «Kostnadsutvikling i oppdrett av laks og ørret: Hva koster biologisk risiko?»

Forfatter er Bård Misund som er professor i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Rapporten er utgitt av Norce Helse og Samfunn, som del av et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd.