Tirsdag ble forskerne Carlo C. Lazado og Elisabeth Ytteborg i Nofima tildelt Norecopas 3R-pris for sitt fremragende arbeid med å utvikle strategier for å redusere antallet forsøksdyr i studier av fiskehelse, skriver Nofima i en pressemelding.

De to forskerne har utviklet måter å måle fiskehelsen til laksen uten å avlive fisken først. De har tatt i bruk celleforsøk for å måle reaksjon på stimuli i celler på lab i stedet for levende fisk, og de bygger opp prosjekter rundt fisk som allerede er i forsøk, for å utnytte data bedre.

− Det er en stor anerkjennelse å få denne prisen fra Norecopa. Den viser at arbeidet vårt med å redusere antall dyr i forsøk har betydning og ikke minst at helsen til fisk i oppdrett er viktig. Fisk er det forsøksdyret det brukes mest av i Norge, og jeg håper vi kan bruke denne prisen til å inspirere andre til å redusere bruk av fisk i forsøk, sier Ytteborg i pressemeldingen.

− Det går mange prosjekter parallelt med hverandre med beslektede tilnærminger i forskning på fisk i Norge. I et stort internprosjekt involverte vi derfor kollegaer fra flere disipliner med ulike innfallsvinkler. Vi koblet oss på eksisterende prosjekter for å få innsikt i og øke verdien til allerede pågående forsøk. Resultatet var at vi fikk utnyttet fisken vi hadde i forsøk bedre, samtidig som vi fikk besvart våre hypoteser med flere analyser, sier Lazado.

– Fisk er det forsøksdyret det brukes mest av i Norge, sier Elisabeth Ytteborg. Her sammen med forskerkollega Carlo C. Lazado. Foto: Joe Urrutia / Nofima

Det var åtte kvalifiserte nominerte til årets prisutdeling. I komiteens begrunnelse for tildelingen til Ytteborg og Lazado heter det blant annet at:

Komiteen vurderer at Lazado og Ytteborg sin utvikling og bruk av ikke-invasive målemetoder, spesielt basert på måling at ytre mucosale overflater og in vitro metoder for å måle belastningsgrad i forsøk med fisk, representerer en god og viktig utvikling for måling av blant annet sub-akutte påvirkninger i fiskeforsøk. Bruken av spesielt mucus gir omfattende informasjon om tilstanden til fisken – også ved måling av systemiske parametere som viser hele fiskers- og fiskepopulasjoners tilstand.

Norecopas 3R-pris 2021

Prisen deles ut for tiende gang for fremragende forsknings- eller utviklingsarbeid i forbindelse med å redusere omfang og belastning hos forsøksdyr.

Norecopa er Norges nasjonale konsensus-plattform for å fremme "de 3 R-ene" (Replacement, Reduction, Refinement) i forbindelse med dyreforsøk.

Formålet med prisen er å øke anerkjennelsen og anvendelsen av de 3 R-ene i forskning og undervisning der dyr eller dyremateriale brukes.

Det legges særlig vekt på forsknings- og utviklingsarbeid som bidrar til denne prosessen i Norge.

Norecopa har en egen ekstern 3R-priskomité, som behandler og innstiller til prisen. Prisen er diplom og 30.000 kr som skal brukes i videre 3R-arbeid.

Kilde: Norecopa.no

– Deling og åpenhet er viktig

Forskerne ønsker å bruke prispengene til å arrangere en workshop om hvordan man kan jobbe for å redusere fisk i forsøk.

− I Nofima er deling og åpenhet viktig. Vårt samarbeidsklima legger til rette for at forsøk som gjennomføres med fisk kan utnyttes også utover det enkelte prosjekts fastlagte planer. Dette styrker forskningsresultatene samtidig som det bidrar til redusert bruk av levende fisk i forsøk, sier forskningssjef for fiskehelseavdelingen i Nofima, Gunn Berit Olsson.