Under Aqua Nor inviterte Nærings- og fiskeridepartementet til innspillsmøte med arbeidet om ny stortingsmelding om dyrevelferd. I etterkant har både de som var til stede på møte og andre fått mulighet til å sende skriftlig innspill til regjeringens arbeid.

15. september gikk fristen ut og 16 aktører meldte inn sine skriftlige innspill, som går på alt fra behandling av lakselus, rensefisk, forvaltningsutfordringer og indikatorer i trafikklyssystemet.

Forskningsinstitusjonen Nofima er blant dem som slår et slag for rensefisken, som flere i dag bruker til bekjempelse av lakselus.