I Vestfjordene nordvest på Island har to norskeide lakseskaper de siste ukene fått store utfordringer med lakselus.

Ifølge den islandske rikskringkasteren RÚV har Mowi-kontrollerte Arctic Fish og Salmar-dominerte Arnarlax slaktet over 1.000 tonn laks som har vært så skadet av lakselus at den kun kan brukes som dyrefôr.

Berglind Helga Bergsdóttir, spesialist i fiskesykdommer i det islandske Mattilsynet, sier til kanalen at det aldri har skjedd før på Island at oppdrettslaks er blitt kassert som følge av store lusepåslag.

Lakselus
  • Lakselus er et lite krepsedyr som spiser av fiskens hud, slim og blod. Parasitten lever naturlig i havet på den nordlige halvkule.
  • I takt med oppdrettsnæringens vekst har også mengden lakselus økt kraftig og utgjør stedvis en trussel for vill sjøørret og laks. Derfor er oppdrettsnæringen pålagt strenge regler for tillatt antall lus per laks før det må startes avlusing.
  • Økte lusemengder og hyppigere lusebehandling har gjort at lakselusen i flere regioner i Norge er blitt resistent mot de tradisjonelle lusemidlene.

Må bruke legemidler

Arctic Fish har i tillegg gått til det skritt å starte avlusing på tre anlegg med legemidlene Salmosan (Azamethiphos), SliceVet (Emamectin benzoat) og AlphaMax (deltametrin). Dette er legemidler som tidligere ble mye brukt også i norske oppdrettsanlegg frem til lakselusen ble resistent.

Stein Ove Tveiten er administrerende direktør hos Arctic Fish og bekrefter at det har vært et økt lusetrykk i området.

– Vi har tatt de nødvendige grepene for å sikre situasjonen fremover. På grunn av høyt trykk bestemte vi oss for å ta ut fisk fra ett sted. Arctic Fish er dedikert til pleie og velvære for fisken vår, og vi vil sørge for at den beste måten å håndtere situasjonen på blir implementert til enhver tid, skriver han i en epost.

Henter norsk båt

Arnarlax har for første gang tatt i bruk mekaniske metoder for å avluse fisken på Island og fått bistand fra den norske brønnbåten «Ronja Strand». Båten har en såkalt Optilicer om bord. Det er en innretning hvor laksen bader i temperert vann i noen sekunder for å bli kvitt lusen.

– I tillegg til å avluse, har Arnarlax besluttet å ta ut noe fisk tidligere enn planlagt for å sikre god biologisk situasjon for fisken på vei inn i vinteren, skriver selskapet i en melding på sine nettsider.

Gustav Witzøe-selskapet Salmar eier 51 prosent av Arnarlax. DN/IF har stilt Salmar en rekke spørsmål om lakselus-situasjonen på Island, fiskevelferd og hvordan de vil beskrive situasjonen.

Salmars strategidirektør Runar Sivertsen svarer kun med å vise til at selskapet er inne i en såkalt stille-periode før publisering av kvartalsrapporten 9. november.

Store, norske aktører

Island er foreløpig en liten oppdrettsnasjon. Sterkt vern av villaks, kalde og tøffe vintre og en sterk islandsk krone var noe av det som gjorde at tidligere forsøk på lakseoppdrett har mislykkes.

For snart ti år startet «den tredje bølgen» med lakseoppdrett. Flere norske aktører så mulighet for vekst, etter gode år hjemme, men begrensede vekstmuligheter i Norge grunnet problemer med lakselus.

Midt-Norsk Havbruk, Måsøval og Norway Royal Salmon var blant aktørene som tidlig investerte på Island. Etter ulike oppkjøp og sammenslåinger både i Norge og på Island, står Island nå igjen med tre store lakseselskap. Alle har norske hovedeiere:

  • Arnarlax / Icelandic Salmon – holder til i Vestfjordene. Salmar er hovedeier. Børsnotert i Oslo og i Reykjavik
  • Arctic Fish – holder også til i Vestfjordene. Mowi er hovedeier. Børsnotert i Oslo
  • Ice Fish Farm – holder til nordøst på Island. Måsøval-familien fra Frøya er hovedeier. Børsnotert i Oslo