– Sernapesca overvåker antatt rømming av fisk fra oppdrettsanlegg. Slik lyder tittelen på en nyhetsmelding på heimesida til Chiles fiskerimyndigheter, Sernapesca. Lokaliteten det vises til,