Torsdag morgen la Folkehelseinstituttet (FHI) fram de nyeste tallene som er for 2022.

– All reduksjon i bruk av legemidler er gledelig, da legemidler skal være siste utvei for å bekjempe lakselus eller sykdom. Samtidig viste fiskehelserapporten for 2022 at antall uker med ikke-medikamentell lusebehandling har gått opp i 2022 fra 2021, og vi vet at det kan være utfordrende å ivareta fiskens velferd under ikke-medikamentell behandling. Så bruk av legemidler gir ikke hele bildet, skriver fiskehelsesjef Ingebjørg Sævareid i Grieg Seafood i en epost til IntraFish.